Saanko korvausta tavaran katoamisesta tai luovutuksen viivästymisestä?

Tavaran katoamisesta tai vähentymisestä suoritettava korvaus on laskettava tavaran arvon mukaan, joka sillä oli kuljetettavaksi otettaessa sillä paikkakunnalla, jossa se otettiin kuljetettavaksi. Arvo lasketaan tavaran käyvän arvon mukaan. Jos tavaralla on pörssihinta tai markkinahinta, lasketaan tavaran arvo kuitenkin tämän mukaan.

Kotimaisessa kuljetuksessa rahdinkuljettajan vastuu on tällä hetkellä vuonna 2004 rajoitettu 20 euroon tavaran kokonaispainosta puuttuvaa kiloa kohti. Lisäksi on rahti, tullimaksut ja muut tavaran kuljetukseen liittyvät kulut korvattava. Ne on korvattava kokonaan, jos tavara on kadonnut. Muussa tapauksessa niistä on korvattava tavaran vähentymistä vastaava osa.

Kansainvälisessä kuljetuksessa kolmenkymmenen sekä kotimaisessa kuljetuksessa neljäntoista päivän jälkeen sovitun luovutusajan päättymisestä voi tavaran vastaanottaja vaatia korvausta niin kuin tavara olisi kadonnut. Jos erityistä luovutusaikaa ei ole sovittu, kansainvälisessä kuljetuksessa aika on 60 ja kotimaisessa kuljetuksessa 28 päivää siitä, kun rahdinkuljettaja otti tavaran kuljetettavakseen.

Rahdinkuljettajan on korvattava vahinko, jonka osoitetaan aiheutuneen luovutuksen viivästymisestä. Korvaus on enintään rahtia vastaava rahamäärä.

Nopeaa apua lakiasioihin.