Erehdys pätemättömyysperusteena?

Virheellinen tahdonilmaisu ei sido antajaansa edellyttäen, että sopimuskumppani tiesi tai sen olisi pitänyt tietää erehdyksestä. Olisi pitänyt tietää –kriteeri täyttyy helposti esimerkiksi silloin, kun hinta poikkeaa huomattavasti yleisestä hintatasosta. Jos taasen sopimuskumppani ei tiennyt erehdyksestä, on sopimus sellaisenaan sitova. Tilanne voi olla tällainen, kun erehdyksen myötä hinta ei poikkea huomattavasti normaalitasosta.

Nopeaa apua lakiasioihin.