Kunnian vastainen ja arvoton menettely pätemättömyysperusteena?

Kunnian vastainen ja arvoton menettely on ehkä tärkein ja tuomioistuimissa eniten käytetty pätemättömyysperuste väärinkäytöstilanteissa. Se jättää tuomioistuimelle suhteellisen laajan harkintavallan siitä, milloin oikeustoimi on pätemätön.

Oikeustoimeen vetoaminen voi olla kunnianvastaista ja arvotonta esimerkiksi silloin, kun sopimusta solmittaessa on käytetty hyväksi toisen osapuolen virheellistä käsitystä jostain olennaisesta seikasta. Toisena mahdollisena tilanteena mainittakoon se, kun sopimusosapuolen ymmärryskyky on heikentynyt. Tällöin siis osapuolen oikeustoimikelvottomuus ei ole edellytys sopimuksen pätemättömyydelle, vaan sopimus voidaan katsoa pätemättömäksi siitä syystä, että siihen vetoaminen olisi kunnian vastaista ja arvotonta.

Nopeaa apua lakiasioihin.