Oikeustoimikelpoisuuden merkitys sopimuksen pätevyydelle

Vajaavaltaisilta puuttuu oikeustoimikelpoisuus. Niinpä vajaavaltaisen solmima sopimus ei ole pätevä. Vajaavaltaisia ovat lain mukaan alle 18-vuotiaat sekä henkilöt, jotka on julistettu vajaavaltaiseksi. Voi myös olla niin, että henkilön oikeustoimikelpoisuutta on rajoitettu julistamatta henkilöä vajaavaltaiseksi. Tällöin henkilö ei ole kelpoinen tekemään tiettyjä oikeustoimia. Näissä tapauksissa henkilölle on yleensä määrätty edunvalvoja, joka voi tehdä oikeustoimia hänen puolestaan. Vaikka henkilön oikeustoimikelpoisuutta olisikin rajoitettu, saa hän yleensä tehdä vähämerkityksellisiä oikeustoimia sekä määrätä omalla työllään ansaitsemasta varallisuudesta.

Henkilö voi olla oikeustoimikelvoton, vaikkei hän ole vajaavaltainen eikä hänen oikeustoimikelpoisuuttaan ole rajoitettu millään tavalla. Olennaista arvioinnissa on henkilön ymmärryskyky tai sen puuttuminen oikeustoimen tekohetkellä. Siten esimerkiksi tilapäinen psyykkinen häiriö ja vahva humalatilakin voivat aiheuttaa oikeustoimikelpoisuuden puuttumisen ja siten oikeustoimen pätemättömyyden.

Nopeaa apua lakiasioihin.