Petollinen menettely pätemättömyysperusteena?

Velallinen saattaa antaa taloustilanteestaan ylipositiivisen kuvan. Tällöin hän on saattanut syyllistyä petolliseen menettelyyn, mistä seuraa oikeustoimen pätemättömyys. Ylipäänsä petollisesta menettelystä on kyse silloin kun sopimusosapuoli antaa virheellistä tietoa tai salaa jonkun seikan ja sopimuksen solmiminen perustuu juuri tästä syystä muodostuneeseen virheelliseen käsitykseen.

Nopeaa apua lakiasioihin.