Milloin vastaus on oikea-aikainen?

Jos tarjouksen antaja on tarjouksessaan asettanut määräajan vastauksen antamiselle, on tilanne selkeä. Jos taasen mitään määräaikaa ei ole asetettu, riippuu vastauksen oikea-aikaisuus tarjouksen antamisen muodosta. Suullisesti tehtyyn tarjoukseen edellytetään vastausta heti sillä uhalla, että tarjous muuten katsotaan hylätyksi. Kirjeessä tai esimerkiksi sähköpostissa annettuun tarjoukseen, jossa ei ole määräaikaa vastauksen antamiseen, tulee hyväksyvän vastauksen saapua tarjouksen tekijälle siinä ajassa, jonka hän tarjousta tehdessään on kohtuudella voinut laskea vastauksen antamiseen menevän. Liian myöhään saapunut hyväksyvä vastaus katsotaan vastauksen antajan tekemäksi uudeksi tarjoukseksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.