Tarjouksen voimassaoloaika

Laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (eli oikeustoimilaki) säätelee sopimuksen synnystä. Jos tarjouksen tekijä asettaa määräajan, jonka aikana toisen osapuolen tulee vastata tarjoukseen, on vastauksen pääsääntöisesti saavuttava tämän aikarajan puitteissa. Ei siis riitä, että… Lue lisää »

Sopimuksen syntyminen: Oikea-aikainen vastaus

Milloin vastaus on oikea-aikainen? Jos tarjouksen antaja on tarjouksessaan asettanut määräajan vastauksen antamiselle, on tilanne selkeä. Jos taasen mitään määräaikaa ei ole asetettu, riippuu vastauksen oikea-aikaisuus tarjouksen antamisen muodosta. Suullisesti… Lue lisää »

Tarjous: Tarjouksen peruutus

Voiko tarjouksen peruuttaa? Voiko esimerkiksi myynti- tai ostotarjouksen tehnyt peruuttaa tarjouksensa? Suomen lainsäädännössä peruuttamisoikeus on suhteellisen suppea. Vastaus on selvästi kielteinen ainakin silloin, kun ostaja/myyjä on jo antanut tarjoukseen hyväksyvän… Lue lisää »

Tarjous: Tarjouksen sitovuus

Kauanko tarjouksen antaja on sidottu tarjoukseen? Tarjouksen antaja on sidottu tarjoukseensa tarjouksessa sanotun määräajan. Sitovuus voi lakata jo ennen sitä, jos tarjoukseen tulee hylkäävä vastaus. Ellei määräaikaa ole asetettu, tarjous… Lue lisää »

Sopimuksen synty

Sopimuksen synty tarkoittaa sitä hetkeä sopimuksentekoprosessissa, jolloin sopimuksen katsotaan tulleen voimaan. Kysymys on merkityksellinen esim. sen kannalta missä vaiheessa neuvotteluja sopimuksista voi vielä vetäytyä. Sopimuksen syntyminen on usein prosessi ja… Lue lisää »

Sopimuksen syntyminen: Tarjous-vastaus –mekanismi

Sopimuksen syntyminen tarjous-vastaus – mekanismin kautta? Oikeustoimilaissa säädetyllä tarjous-vastaus – mekanismilla on merkitystä esimerkiksi silloin kun osapuolten välillä vallitsee epäselvyyttä siitä, onko sitovaa sopimusta ylipäänsä syntynyt. Tarjous sitoo tarjouksen antajaa… Lue lisää »