Esisopimus: Esisopimuksen sitovuus

Sitooko esisopimus? Esisopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jolla sopijapuoli tai molemmat heistä sitoutuvat tulevaisuudessa tekemään sopimuksen joko keskenään tai kolmannen osapuolen kanssa. Esisopimus sitoo siten osapuolen tai molemmat heistä tulevaan pääsopimukseen. Tässä… Lue lisää »

Sopimusriskit: Sopimukset ja vahingonkorvaukset

Pettikö sopimuskumppani? Sopimukset ja vahingonkorvaukset? Vahingonkorvausoikeus jaetaan meillä Suomessa kahteen osaan, sen perusteella, onko vahinko aiheutunut sopimussuhteessa vai sopimuksen ulkopuolella. Siksi puhutaan sopimusperusteisesta ja deliktiperusteisesta vahingonkorvausvastuusta. Sopimusperusteisella vastuulla eli sopimusvastuulla… Lue lisää »

Sähköinen kaupankäynti: Kauppaa tietoverkoissa

Mitä sähköinen kaupankäynti tarkoittaa? Ecommerce eli sähköinen kaupankäynti on tietoverkoissa tai niiden avulla tapahtuvaa elektronista, kaupallista transaktiotoimintaa. Elektroninen kauppa voidaan erään jaottelun mukaan jakaa kahteen päätyyppiin: epäsuoraan ja suoraan elektroniseen… Lue lisää »

Vastuuvakuutus: Liiketoiminnan suoja

Miksi yrityksen kannattaisi ottaa vastuuvakuutus? Yritystoiminta sisältää luonnollisesti lukuisia tilanteita, joissa liiketoiminnasta saattaa aiheutua vahinkoa yrityksen sisä- tai ulkopuolisissa suhteissa. Usein nämä vahinkoja aiheuttavat tilanteet eivät ole etukäteisesti estettävissä. Yrityksellä… Lue lisää »

Yrityksen sopimukset: Yhteistyö ja kumppanuus sopimuskuvioissa

Mikä on yhteistyön ja kumppanuuden merkitys yrityksen sopimuskuvioissa? Yhteistyö liike-elämässä edellyttää luottamukseen perustuvien strategisten yhteistyöverkostojen ja erilaisten kumppanuussuhteiden rakentamista. Uuden talouden yrityksissä muutokset koetaan paljon nopeammin ja voimakkaammin kuin vanhassa… Lue lisää »

Agreed documents -vakiosopimukset

Suurin osa nykypäivänä solmituista sopimuksista ovat vakiosopimuksia. Yksittäinen kuluttaja ei usein huomaakaan solmineensa useita (vakio)sopimuksia päivän aikana. Esimerkkeinä voidaan mainita linja-autolipun ostaminen ja uuden kännykkäliittymän avaaminen. Vakiosopimus on laadittu etukäteen… Lue lisää »

Sopimusriskit: Internet ja sopimusoikeus

Asettuuko internet sopimusoikeuteen? On selvää, ettei lainsäädäntö ole kyennyt riittävästi vastaamaan erilaisten internet-ratkaisujen luomiin oikeudellisen toimintakulttuurin rakenteellisiin muutoksiin. Monessa suhteessa on menty hurjaa vauhtia eteenpäin, mutta toisaalta laaditaan taas säännöksiä,… Lue lisää »