Yrityksen riskienhallinta?

Liike-elämän kehittyminen luo yrityksille uudenlaisia toimintamalleja ja transaktioprosesseja. Samalla se asettaa yritykset uusien haasteiden eteen myös riskienhallinnan näkökulmasta. Riskienhallinta on asia, jonka avulla luodaan keinot, joilla osataan paremmin suojautua tulevaisuudessa mahdollisesti tapahtuvia negatiivisia muutoksia kohtaan. Riskienhallinta sisältää kaikkea toimintaa, jolla yritys pyrkii minimoimaan toimintansa sisältämiä tai aiheuttamia riskejä sekä vähentämään niitä. Yrityksen pyrkimyksenä tulee olla toimintansa positiivisten positioiden maksimointi.

Nopeaa apua lakiasioihin.