Mikä on yhteistyön ja kumppanuuden merkitys yrityksen sopimuskuvioissa?

Yhteistyö liike-elämässä edellyttää luottamukseen perustuvien strategisten yhteistyöverkostojen ja erilaisten kumppanuussuhteiden rakentamista. Uuden talouden yrityksissä muutokset koetaan paljon nopeammin ja voimakkaammin kuin vanhassa taloudessa. Siksi oikeanlaisten kumppanuussuhteiden merkitys on esim. sähköisen kaupan yrityksille jatkuvan olemassaolon perusedellytys.

Tietopääoma, lisäarvo ja luottamus ovat kumppanuuden perusrakennusaineita. Näillä kaikilla on välitön vaikutussuhde toisiinsa. Kumppanuudella tarkoitetaan yhteyttä, jonka avulla osapuolten tietopääomaa jaetaan heidän välillään. Se luo myös lisäarvoa kaikille kumppaneille mahdollisuuksien ja riskien kentässä. Osapuolten välisen kumppanuussuhteen luottamus ratkaisee yhteistyöllä aikaansaatujen saavutusten tason. Mitä enemmän luottamusta edellytetään, sitä suuremmiksi kumppanuuden tuottomahdollisuudet ja riskit kohoavat. Kyky luoda onnistuneita kumppanuussuhteita riippuu siten kyvystä hallita edellä mainittuja rakennusaineita.

Nopeaa apua lakiasioihin.