Miksi yrityksen kannattaisi ottaa vastuuvakuutus?

Yritystoiminta sisältää luonnollisesti lukuisia tilanteita, joissa liiketoiminnasta saattaa aiheutua vahinkoa yrityksen sisä- tai ulkopuolisissa suhteissa. Usein nämä vahinkoja aiheuttavat tilanteet eivät ole etukäteisesti estettävissä. Yrityksellä on monissa tilanteissa ns. ankara vastuu toimintansa aiheuttamista vahingoista. Sen vuoksi ei ole ollenkaan ihmeellistä, että ne ovat niin halukkaita hankkimaan vastuuvakuutuksia.

Vastuuvakuutuksen yritys voi hankkia joko yksittäisenä vastuuvakuutuksena tai liittää sen jo olemassa olevaan yritysvakuutukseen. Vastuuvakuutukset ovat eri toimialojen erilaisista vaatimuksista johtuen hyvin monimutkaisia. Yleensä vastuuvakuutuksen pääsisältö ilmenee yleisistä vakuutusehdoista. Usein yrityksen vastuuvakuutuksiin pyritään saamaan myös erityisehtoja, joilla vastuuasemia ja niiden toteumista tarkennetaan.

Vastuuvakuutus kattaa yleensä yrityksen vastuun kaikista vahingoista, joita sen toiminnasta toisille aiheutuu. Edellytyksenä tälle on, että yritys on antanut toiminnastaan tarkat tiedot vastuuvakuutuksen myöntävälle vakuutusyhtiölle. Nykyään vakuutusyhtiöt ovat rajoittaneet omaa korvausvastuutaan siten, että vakuutuksesta ei korvata tuotevastuu- ja varallisuusvahinkoja. Joskus yrityksen vastuuvakuutus saattaa sisältää myös tuotevastuuvakuutuksen, mutta tästä on pitänyt erikseen sopia jo vakuutusta otettaessa.

Nopeaa apua lakiasioihin.