Asettuuko internet sopimusoikeuteen?

On selvää, ettei lainsäädäntö ole kyennyt riittävästi vastaamaan erilaisten internet-ratkaisujen luomiin oikeudellisen toimintakulttuurin rakenteellisiin muutoksiin. Monessa suhteessa on menty hurjaa vauhtia eteenpäin, mutta toisaalta laaditaan taas säännöksiä, jotka eivät realistisesti ajateltuna kykene luomaan riittävän yhtenäistä ja tarkoituksenmukaista sääntelykokoelmaa.

Varsinkin sopimusoikeudessa tarvittaisiin paljon dynaamisempia ja kaikkien sopimusosapuolien edut huomioivia sopimusrakenteita. Olemassa olevat sopimusmekanismit eivät enää tarjous – vastaus menetelmineen riitä. Kaupankäynnistä on muodostunut kumppanuutta, joka on nähty ainoaksi vaihtoehdoksi yrityksen menestyksen turvaamiseksi. Sekä kilpailun kiristymisen että globaalin toimintaympäristön ja eri toimialojen infrastruktuurien voimakkaan yhdentymisen seurauksena on liike-elämän toimijoille syntynyt halu tehdä tuloksia yhdessä. Tällaisen kumppanuuden ilmapiirissä staattisen sopimusoikeuden käyttöarvo vääjäämättä supistuu. Nyt tarvitaan nopeita, helppoja ja dynaamisia sopimusmekanismeja.

Nopeaa apua lakiasioihin.