Piileekö sopimuksessasi riski?

Erilaiset sopimukset sitovat ja velvoittavat yrityksiä päivittäin. Näihin sopimuksiin sisältyy useita eri riskitekijöitä. Vaikka sopimuskumppanit olisivat hyviä, vanhoja liikekumpaneita, niin silti on aina syytä tunnistaa ja analysoida noiden liikesuhteiden luomat sopimusriskit. Yrityksen kannalta keskeistä on hahmoittaa, mihin sopimuksiin se on sitoutunut tai sitoutuu ja millaisia riskejä noihin sopimuksiin sisältyy.

Sopimuksiin sisältyvät tyypilliset riskit aiheutuvat mm. siitä, että sopimusta ei täytetä ollenkaan tai se täytetään väärään aikaan. Riskejä aiheutuu myös kun sopimus täytetään puutteellisesti tai virheellisesti. Lisäksi sopimuksen kohde saattaa aiheuttaa vahinkoa sopimuskumppanille tai kolmannelle. Näiden sopimusriskien arvioinnissa auttaa sopimusten riskitestaus, jossa analysoidaan kaikki sopimuksiin liittyvät riskitekijät samojen säännösten ja periatteiden puitteissa. On tärkeää painottaa myös sopimusten luomien oikeudellisten rakennelmien yksilöllisiä ominaisuuksia eri tilanteissa.

Sopimusoikeudellisia kysymyksiä ratkaistaessa sopimuksen ja sen ehtojen tulkinta on usein ratkaisevassa asemassa. Vaikka sopimusoikeus on suurelta osin vailla perustavaa sääntelyä ja edellyttää tapauskohtaista harkintaa, niin silti on olemassa tiettyjä pääsääntöjä ja periaatteita, jotka pyrkivät helpottamaan sopimusjärjestelmien olemassaolon tunnistamista ja niiden käytännön ymmärtämistä.

Nopeaa apua lakiasioihin.