Sopimus: Sopimuksen täydentäminen ja tulkinta

Miten sopimuksen täydentäminen eroaa sopimuksen tulkinnasta? Sopimuksen tulkinnassa on kyse sovittujen ehtojen tulkinnasta. Jos jokin seikka jää kokonaan sopimatta, astuu sopimuksen täydentäminen kuvaan. Kysymys kuuluu, mistä saadaan aineistoa sopimuksessa oleva… Lue lisää »

Sopimuksen tulkinta: Epäselvyyssääntö

Mikä on epäselvyyssääntö? Epäselvyyssääntö on oikeuskäytännössä käytetty sopimuksen tulkinnan apuväline, joka soveltuu erityisesti toisen osapuolen laatimien vakiosopimusten tulkintaan. Epäselvyyssäännön mukaisesti epäselvää/tulkinnanvaraista sopimusehtoa tulkitaan laatijansa vahingoksi. Tausta-ajatuksena on, että se joka… Lue lisää »

Agreed documents -vakiosopimukset

Suurin osa nykypäivänä solmituista sopimuksista ovat vakiosopimuksia. Yksittäinen kuluttaja ei usein huomaakaan solmineensa useita (vakio)sopimuksia päivän aikana. Esimerkkeinä voidaan mainita linja-autolipun ostaminen ja uuden kännykkäliittymän avaaminen. Vakiosopimus on laadittu etukäteen… Lue lisää »

Sopimus: Sopimuksien tulkinta

Mitä sopimuksen tulkinta tarkoittaa? Aina ei osapuolten välillä löydy yhteistä ymmärrystä siitä, mikä loppujen lopuksi onkaan sopimuksen sisältö. Osapuolten välillä saattoi esimerkiksi olla aito väärinkäsitys sopimusehdon sisällöstä sopimusta solmittaessa tai… Lue lisää »

Sopimuksen tarkoitus: Sopimuksen tarkoituksen tulkinta

Miten sopimuksen tarkoitus huomioidaan tulkinnassa? Kun sopimus on tulkittavana tuomioistuimessa, lähtökohtana on se, että pyritään vahvistamaan sopimukselle sopimusosapuolten tarkoitusta vastaava sisältö. Ongelmana on tällöin, ettei yhteistä tarkoitusta monestikaan voida yksiselitteisesti… Lue lisää »