Miten sopimuksen tarkoitus huomioidaan tulkinnassa?

Kun sopimus on tulkittavana tuomioistuimessa, lähtökohtana on se, että pyritään vahvistamaan sopimukselle sopimusosapuolten tarkoitusta vastaava sisältö. Ongelmana on tällöin, ettei yhteistä tarkoitusta monestikaan voida yksiselitteisesti selvittää osapuolten erimielisyyksistä ja näyttöongelmista johtuen. Tällöin tuomioistuimen täytyy tukeutua muihin tulkintasääntöihin. Tällaisena tulee kyseeseen sopimuksen sanamuoto, jota tulkitaan ”normaalikielen” mukaan. Lisäksi merkitystä tulkinnassa voidaan antaa esimerkiksi osapuolten aikaisemmalle sopimustoiminnalle ja yleisille tavoille. Jos siis tietyllä alalla on vakiintuneita toimintatapoja, saavat ne merkitystä sopimuksen tulkinnassa.

Nopeaa apua lakiasioihin.