Mitä sopimuksen tulkinta tarkoittaa?

Aina ei osapuolten välillä löydy yhteistä ymmärrystä siitä, mikä loppujen lopuksi onkaan sopimuksen sisältö. Osapuolten välillä saattoi esimerkiksi olla aito väärinkäsitys sopimusehdon sisällöstä sopimusta solmittaessa tai sitten toinen osapuoli yrittää ”vedättää” tarkoituksena itselleen vielä edullisempi sopimus. Tällaisessa riitatilanteessa tuomioistuin vahvistaa sopimusehdoille merkityksen tiettyjä ratkaisuperiaatteita käyttäen.

Nopeaa apua lakiasioihin.