Ovatko yksilöllisemmät ehdot sopimuksen ristiriidoissa etusijalla?

Jos sopimusaineistossa on ristiriitaisia tietoja tietystä asiasta on sääntönä se, että yksilöllisempi ehto syrjäyttää yleisemmän ehdon. Esimerkkinä oikeuskäytännöstä voidaan mainita tapaus, jossa tuomioistuin katsoi vakuutuskirjassa olevan vuosimaksua koskevan ehdon syrjäyttävän samaa asiaa normittavan ehdon, joka oli yleisissä sopimusehdoissa. Vakuutuskirjassa oleva ehto on siis yleisiä sopimusehtoja yksilöllisempi.

Nopeaa apua lakiasioihin.