Valtuutus

Valtuuttaja: Oikeustoimen sitovuus valtuutetun ylittäessä toimivaltansa ›

Sitooko oikeustoimi valtuuttajaa, jos valtuutettu ylittää toimivaltansa? Kolmansille henkilöille eli ulospäin näkyy usein vain valtuutetun kelpoisuus toimia valtuuttajan edustajana muttei monestikaan toimivallan laajuutta. Seuraukset toimivallan ylittämisestä riippuvat ainakin siitä, minkä tyyppisestä valtuutuksesta on kysymys. Jos valtuutus on tehty vain valtuuttajan valtuutetulle tekemällä tiedonannolla, ei valtuutetun toimivaltansa ylittäen tekemä oikeustoimi sido valtuuttajaa. Näin ollen sopimussidonnaisuutta valtuuttajan Lue lisää ›

Valtuutus: Asemavaltuutus ›

Mikä on asemavaltuutus? Asemavaltuutus on nimensä mukaan henkilön asemasta seuraava kelpoisuus toimia toisen lukuun. Valtuutuksen olemassaoloa määrittää lainsäädäntö ja yleinen tapa. Esimerkiksi yrityksen toimitusjohtajalla on valtuudet toimia yrityksen lukuun ja yrityksen ostopäälliköllä on valtuudet tehdä yritykselle vaihto-omaisuus hankintoja asemansa perusteella.

Valtuutus: Valtuutuksen tekeminen ja peruuttaminen ›

Miten valtuutus voidaan tehdä ja peruuttaa? Valtuutus voidaan tehdä yksinkertaisimmillaan pelkästään valtuuttajan valtuutetulle tekemällä tiedonannolla. Tällainen valtuutus on peruutettu, kun valtuuttajan tiedonanto siitä, ettei valtuutus ole enää voimassa, on saapunut valtuutetulle. Valtuutus voidaan ja usein tehdäänkin siten, että laaditaan erityinen valtakirja, jossa todetaan henkilön kelpoisuus toimia toisen lukuun. Valtakirja saattaa olla yleisvaltakirja tai sitten siinä Lue lisää ›