Sitooko oikeustoimi valtuuttajaa, jos valtuutettu ylittää toimivaltansa?

Kolmansille henkilöille eli ulospäin näkyy usein vain valtuutetun kelpoisuus toimia valtuuttajan edustajana muttei monestikaan toimivallan laajuutta. Seuraukset toimivallan ylittämisestä riippuvat ainakin siitä, minkä tyyppisestä valtuutuksesta on kysymys.

Jos valtuutus on tehty vain valtuuttajan valtuutetulle tekemällä tiedonannolla, ei valtuutetun toimivaltansa ylittäen tekemä oikeustoimi sido valtuuttajaa. Näin ollen sopimussidonnaisuutta valtuuttajan ja kolmannen välille ei synny lainkaan.

Muissa valtuutustilanteissa valtuutetun yli toimivaltansa tekemä oikeustoimi ei sido valtuuttajaa, jos kolmas henkilö tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että valtuutettu ylittää toimivaltansa. Jos puolestaan kolmas henkilö ei ollut tietoinen toimivallan ylityksestä (=oli vilpittömässä mielessä), tulee valtuuttaja sidotuksi oikeustoimeen. Tällaisessa tilanteessa valtuuttajalla saattaa olla oikeus saada korvauksia valtuutetulta mahdollisista vahingoista, joita on aiheutunut valtuutetun toimenpiteiden johdosta.

Nopeaa apua lakiasioihin.