Sopimuksen synty

Sopimuksen synty tarkoittaa sitä hetkeä sopimuksentekoprosessissa, jolloin sopimuksen katsotaan tulleen voimaan. Kysymys on merkityksellinen esim. sen kannalta missä vaiheessa neuvotteluja sopimuksista voi vielä vetäytyä. Sopimuksen syntyminen on usein prosessi ja… Lue lisää »

Sopimus: Aiesopimus eli letter of intent

Mikä on aiesopimus? Letter of intent on aiesopimus, joka laaditaan usein samasta syystä kuin esisopimuskin eli tiettyjen kysymysten ollessa vielä avoinna. Letter of intent ei kuitenkaan velvoita lopullisen sopimuksen päättämiseen.… Lue lisää »

Sopimus: Esisopimus

Sitooko esisopimus osapuolia? Esisopimus on sopimus, joka velvoittaa osapuolen solmimaan myöhemmin sopimuksen. Se on sidonnaisuudeltaan normaaliin sopimukseen verrattavissa. Esisopimusta käytetään, kun osapuolet eivät voi tiettyjen avoinna olevien kysymysten johdosta vielä… Lue lisää »

Sopimus: Franchisingsopimus

Mikä on franchisingsopimus? Franchising on liiketoimintamallina yleistymässä myös Suomessa. Sitä käytetään enenevissä määrin myös palvelualoilla liiketoiminnan kasvattamisstrategiana. Franchisingsuhteen osapuolista franchisingantaja antaa franchisingyrittäjälle korvausta vastaan käyttöön valmiiksi kehitellyn liiketoimintakonseptin immateriaalioikeuksineen. Franchisingtoimintamalli… Lue lisää »

Sopimusinstrumentti: Käsiraha

Tiesitkö, että käsirahan menettämisseuraamusta on laissa rajoitettu? Käsiraha on sopimusinstrumentti, jota käytetään varsinkin asunto- ja kiinteistökaupoissa tarjouksen tehosteena. Siinä ostaja antaa yleensä tietyn prosenttiosuuden kauppahinnasta myyjälle ennen varsinaisen kauppasopimuksen solmimista.… Lue lisää »

Leasing-sopimus

Leasing-sopimus on pitkäkestoista irtaimen esineen (käyttöomaisuus) käyttöoikeutta koskeva vuokrasopimus. Yleisimpiä leasing-kohteita ovat arvokkaat esineet, kuten autot ja koneet. Leasing-suhteessa esineen omistusoikeus ei siirry vuokralaiselle, mutta vuokralainen saa käyttöoikeuden esineeseen huomattavasti halvemmalla… Lue lisää »

Agreed documents -vakiosopimukset

Suurin osa nykypäivänä solmituista sopimuksista ovat vakiosopimuksia. Yksittäinen kuluttaja ei usein huomaakaan solmineensa useita (vakio)sopimuksia päivän aikana. Esimerkkeinä voidaan mainita linja-autolipun ostaminen ja uuden kännykkäliittymän avaaminen. Vakiosopimus on laadittu etukäteen… Lue lisää »

Franchising toiminta

Franchise -sopimus Franchising on kahden itsenäisen yrityksen sopimukseen perustuvaa pitkäaikaista yhteistyötä, jossa yritys siirtää sovittua maksua vastaan toiselle yritykselle oikeuden käyttää tiettyä kehittämäänsä tavaramerkkiä ja liiketoimintamallia sopimuksin mää¬riteltyjen ohjeiden mukaisesti,… Lue lisää »