Mikä on franchisingsopimus?

Franchising on liiketoimintamallina yleistymässä myös Suomessa. Sitä käytetään enenevissä määrin myös palvelualoilla liiketoiminnan kasvattamisstrategiana. Franchisingsuhteen osapuolista franchisingantaja antaa franchisingyrittäjälle korvausta vastaan käyttöön valmiiksi kehitellyn liiketoimintakonseptin immateriaalioikeuksineen. Franchisingtoimintamalli antaa etuja molemmille sopimusosapuolille. Franchisingantajan ei tarvitse itse olla aukaisemassa jokaista uutta toimipistettä ja se myös säästää pääomia eli tätä kautta vähentää liiketoimintariskiään. Franchisingyrittäjä puolestaan välttyy yritystoiminnan alussa yleensä koettavilta virheiltä ja saa mahdollisesti heti käyttöönsä vahvan brandin.

Sopimusoikeudellisessa mielessä franchisingsopimus on monimutkainen pitkäkestoisen yhteistyön hallinnan väline. Käytännössä franchisingsuhteessa esiintyvät riitaisuudet liittyvät franchisingantajan haluun suojata ketjunsa imagoa ja toisaalta yrittäjän haluun tehdä myös omia päätöksiä. Yrittäjän vapaus toimia ja tehdä omia päätöksiä riippuu täysin franchisingketjusta. Joillakin franchisingantajilla on pyrkimyksenä hallita täysin liiketoimintaa ja se yleensä varmistetaan satasivuisella sopimuksella. Tällaisissa tilanteissa yrittäjän liikkumavara jokapäiväisissäkin päätöksissä saattaa olla vähäinen.

Käytännön riitaisuuksia on esiintynyt myös sopimusneuvotteluissa annettuihin ja antamatta jäämiin tietoihin liittyen. Tästä syystä on tärkeää, että franchisingantaja antaa tarpeeksi hyvät tosiasialliset mahdollisuudet yrittäjäkandidaateille tutustua sopimukseen.

Nopeaa apua lakiasioihin.