Franchising perustuu franchising sopimukseen

Franchising toiminnassa kaksi itsenäistä yritystä tekevät keskenään sopimuksen, jonka perusteella ne harjoittavat pitkäaikaista ja tiivistä yhteistyötä. Sopimus solmitaan yleensä määräajaksi. Sopimus voidaan sopia myös toistaiseksi voimassa olevaksi. Sopimuksella luovutetaan toiselle… Lue lisää »

Franchising yritykset ovat samanlaisia

Franchising-toiminnassa toimintakonseptin luonut yritys on määritellyt ”mallin” liiketoiminnalle. Se on luonut konseptin, ja luovuttaa muille yrityksille oikeuden käyttää tuota valmista konseptia hyväkseen maksua vastaan. Uuden yrittäjän ei tarvitse itse luoda… Lue lisää »

Franchisingin ongelmat: Franchise-antaja ei noudata velvollisuuksiaan

Franchising yrittämiselle ominaispiirteisesti franchise-antajan on avustettava yksittäistä franchise-yrittäjää. Franchising sopimuksessa määritellään, miten franchise-antajan on autettava aloittelevaa franchise-yrittäjää. Yleensä franchise-antaja järjestää aloittavalle franchise-yrittäjälle koulutuksen ja auttaa häntä muutoinkin yrityksen alulle panossa.… Lue lisää »

Sopimus: Franchisingsopimus

Mikä on franchisingsopimus? Franchising on liiketoimintamallina yleistymässä myös Suomessa. Sitä käytetään enenevissä määrin myös palvelualoilla liiketoiminnan kasvattamisstrategiana. Franchisingsuhteen osapuolista franchisingantaja antaa franchisingyrittäjälle korvausta vastaan käyttöön valmiiksi kehitellyn liiketoimintakonseptin immateriaalioikeuksineen. Franchisingtoimintamalli… Lue lisää »