Franchising yrittämiselle ominaispiirteisesti franchise-antajan on avustettava yksittäistä franchise-yrittäjää. Franchising sopimuksessa määritellään, miten franchise-antajan on autettava aloittelevaa franchise-yrittäjää. Yleensä franchise-antaja järjestää aloittavalle franchise-yrittäjälle koulutuksen ja auttaa häntä muutoinkin yrityksen alulle panossa. Yritystoiminnan jatkuessa franchise-antaja voi järjestää lisäkoulutuksia ja kehittää ketjuyritysten välistä yhteistä liiketoimintaa.

Franchise-yrittäjän avustaminen ja yhteistyö on siis franchise-antajan velvollisuus, joka on yleensä kirjattu osapuolten väliseen sopimukseen. Franchise-antajan on noudatettava sille asetettuja velvollisuuksiaan. Muutoin kyseessä on sopimusrikkomus, jonka seurauksena voi olla vahingonkorvausvelvollisuus tai äärimmäisessä tapauksessa koko franchising sopimuksen purkaminen.

Franchise-antajia on kuitenkin toisinaan kritisoitu siitä, että ne laiminlyövät avustamis-velvollisuuksiaan. Koska sopimusrikkomukset saattavat olla niiden toistuvuudesta huolimatta pieniä, voi niihin olla vaikeaa puuttua. Yksittäiselle yrittäjälle voi olla myös suuri kynnys lähteä esittämään vaatimuksia “suurta” franchise-antajaa kohtaan, varsinkin, kun osapuolten on tehtävä jatkuvasti tiivistä yhteistyötä keskenään.

Nopeaa apua lakiasioihin.