Franchising perustuu franchising sopimukseen

Franchising toiminnassa kaksi itsenäistä yritystä tekevät keskenään sopimuksen, jonka perusteella ne harjoittavat pitkäaikaista ja tiivistä yhteistyötä. Sopimus solmitaan yleensä määräajaksi. Sopimus voidaan sopia myös toistaiseksi voimassa olevaksi. Sopimuksella luovutetaan toiselle… Lue lisää »

Franchising toiminnan valvonta

Franchise oikeuden myöntänyt johtaa ketjua ja valvoo ketjuyritysten toimintaa. Se valvoo, kontrolloi ja ohjaa jatkuvasti franchising-ottajien liiketoimintaa. Vastaavasti oikeuden saanut franchise-ottaja sitoutuu noudattamaan annettuja toimintaohjeita ja suuntaviivoja, joita ketjuyritykset yhdessä… Lue lisää »

Franchising yritykset ovat samanlaisia

Franchising-toiminnassa toimintakonseptin luonut yritys on määritellyt ”mallin” liiketoiminnalle. Se on luonut konseptin, ja luovuttaa muille yrityksille oikeuden käyttää tuota valmista konseptia hyväkseen maksua vastaan. Uuden yrittäjän ei tarvitse itse luoda… Lue lisää »

Franchisingin ongelmat: Franchise-antaja ei noudata velvollisuuksiaan

Franchising yrittämiselle ominaispiirteisesti franchise-antajan on avustettava yksittäistä franchise-yrittäjää. Franchising sopimuksessa määritellään, miten franchise-antajan on autettava aloittelevaa franchise-yrittäjää. Yleensä franchise-antaja järjestää aloittavalle franchise-yrittäjälle koulutuksen ja auttaa häntä muutoinkin yrityksen alulle panossa.… Lue lisää »

Franchisingin ongelmat: Yritystoiminta on tappiollista

Franchising sopimukset ovat yleensä tehty määräaikaisiksi. Määräaika on yleensä vuosien tai jopa vuosikymmenen mittainen. Franchise-yrittäjällä on velvollisuus harjoittaa liiketoimintaa sopimuksessa sovitun ajan, vaikka yritystoiminta ei alkaisikaan toimimaan odotusten mukaisesti ja… Lue lisää »

Franchise-antaja avustaa aloittavaa franchising yritystä

Käyttöoikeuden myöntävä yritys (=franchise-antaja) järjestää yleensä aloittelevalle franchise-yritykselle (=franchise-ottajalle) alkukoulutuksen. Sen velvollisuutena on sopimuksen mukaisesti opettaa aloittavalle yritykselle yritystoiminnassa tarvittavat perustaidot. Antaja-yritys avustaa yleensä muutoinkin yrityksen alulle panossa: koulutuksen ohella… Lue lisää »

Mitä franchising on?

Franchising on keino harjoittaa yrittämistä ja liiketoimintaa. Siinä kaksi erillistä, itsenäistä yritystä tekee yhteistyötä keskenään. Itsenäinen yrittäjä hankkii toiselta itsenäiseltä yrittäjältä oikeuden harjoittaa liiketoimintaa jo tunnettua tavaramerkkiä tai menetelmää hyväksikäyttäen.… Lue lisää »