Yhtiömuodot

Osakeyhtiö: Yhtiömuoto ›

Millainen osakeyhtiö on yhtiömuotona? Osakeyhtiö on itsenäinen yhtiö. Osakkaiden henkilökohtainen omaisuus on erillään yhtiön varoista ja veloista. Osakkeenomistajat omistavat yhtiön osakkeet, eivät yhtiön varallisuutta. Sen omistaa yksin yhtiö. Osakkaat eivät siis ole vastuussa osakeyhtiön veloista. Joskus pankit edellyttävät kuitenkin osakkailta sitoutumista vastuuseen takauksilla ja panttauksilla. Osakeyhtiön asioita hoitaa hallitus. Osakeyhtiöitä on kahdenlaisia: julkisia ja yksityisiä. Lue lisää ›

Yhtiömuoto: Yhtiömuodon muutos ›

Miten yhtiömuotoa voidaan muuttaa? Yhtiömuodon muutos saattaa tulla aiheelliseksi esimerkiksi yhtiön toiminnan laajenemisen vuoksi. Yhtiömuodon muuttaminen tapahtuu siten, että yrityksen toiminta ei yleensä muutu, vaan ainoastaan yhtiön oikeudellinen muoto muuttuu. Avoin yhtiö voi muuttua esimerkiksi kommandiittiyhtiöksi tai osakeyhtiöksi. Avoimessa yhtiössä on vain vastuunalaisia yhtiömiehiä, ei siis äänettömiä yhtiömiehiä kuten kommandiittiyhtiössä. Jos avoimeen yhtiöön otetaan äänettömiä Lue lisää ›

Avoin yhtiö: Mikä on avoin yhtiö? ›

Millainen yhtiömuoto on avoin yhtiö? Avointa yhtiötä pidetään kaikkein yksinkertaisimpana yhtiömuotona. Avoin yhtiö on kahden tai useamman henkilön yhteistoimintaan perustuva yritysmuoto. Se harjoittaa elinkeinotoimintaa yhtiömiesten yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Yhtiömiehet ovat tasavertaisessa asemassa keskenään. Avoin yhtiö edellyttää ehdotonta luottamusta yhtiömiesten kesken. Yhtiömies ovat nimittäin vastuussa myös toisen yhtiömiehen tekemistä sitoumuksista. Jokainen yhtiömies vastaa yhtiön veloista Lue lisää ›