Millainen yhtiömuoto on avoin yhtiö?

Avointa yhtiötä pidetään kaikkein yksinkertaisimpana yhtiömuotona. Avoin yhtiö on kahden tai useamman henkilön yhteistoimintaan perustuva yritysmuoto. Se harjoittaa elinkeinotoimintaa yhtiömiesten yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi. Yhtiömiehet ovat tasavertaisessa asemassa keskenään. Avoin yhtiö edellyttää ehdotonta luottamusta yhtiömiesten kesken. Yhtiömies ovat nimittäin vastuussa myös toisen yhtiömiehen tekemistä sitoumuksista. Jokainen yhtiömies vastaa yhtiön veloista henkilökohtaisella omaisuudellaan, minkä vuoksi heitä kutsutaan vastuunalaisiksi yhtiömiehiksi. Yhtiöstä eroaminen ei vapauta siitä vastuusta, joka on syntynyt yhtiömiesaikana. Avoin yhtiö voi maksaa yhtiömiehelle palkkaa ja varoja voi ottaa myös yksityisottoina.

Nopeaa apua lakiasioihin.