Kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiö: Mikä on kommandiittiyhtiö? ›

Mitä Kommandiittiyhtiö tarkoittaa? Kommandiittiyhtiö on itsenäinen yhtiö, jonka varat ja velat ovat erillään yhtiömiesten omaisuudesta. Kommandiittiyhtiö perustetaan kirjallisella yhtiösopimuksella. Kommandiittiyhtiössä on kahdenlaisia yhtiömiehiä, vastuunalaisia ja äänettömiä. Molempia tulee olla vähintään yksi. Vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat kommandiittiyhtiön velvoitteista henkilökohtaisesti, kun taas äänettömät yhtiömiehet ovat vastuussa kommandiittiyhtiön velvoitteista ainoastaan asettamallaan pääomapanoksella. Kommandiittiyhtiö täytyy ilmoittaa kaupparekisteriin.

Kommandiittiyhtiö: Kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies ›

Mikä on kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies rooliltaan? Äänetön yhtiömies on velvollinen sijoittamaan yhtiöön pääomapanoksen, jolle kertyy vuotuinen korko. Hän vastaa yhtiön velvoitteista ainoastaan tällä pääomapanoksella, ei siis omalla omaisuudellaan. Panos on sijoitettava rahana, työpanos ei riitä. Rahapanoksen alarajaa ei ole määrätty, mutta sillä on oltava yhtiön toiminnan kannalta merkitystä. Äänetön yhtiömies saa osuutensa yhtiön voitosta yhtiösopimuksessa Lue lisää ›

Kommandiittiyhtiö: Kommandiittiyhtiön perustaminen ›

Miten kommandiittiyhtiön perustaminen tehdään? Kommandiittiyhtiö perustetaan yhtiömiesten sopimuksella. Kommandiittiyhtiö syntyy siis sillä hetkellä, kun yhtiösopimus tehdään. Näin tapahtuu, vaikka sitä ei heti saatettaisikaan kirjalliseen muotoon tai vaikka kommandiittiyhtiötä ei olisi ilmoitettu kaupparekisteriin. Sopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, jolloin rekisteröinnit ja muut toimet helpottuvat. Kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksesta on käytävä ilmi kunkin yhtiömiehen asema kommandiittiyhtiössä, eli onko hän vastuunalainen Lue lisää ›