Miten kommandiittiyhtiön perustaminen tehdään?

Kommandiittiyhtiö perustetaan yhtiömiesten sopimuksella. Kommandiittiyhtiö syntyy siis sillä hetkellä, kun yhtiösopimus tehdään. Näin tapahtuu, vaikka sitä ei heti saatettaisikaan kirjalliseen muotoon tai vaikka kommandiittiyhtiötä ei olisi ilmoitettu kaupparekisteriin. Sopimus kannattaa tehdä kirjallisesti, jolloin rekisteröinnit ja muut toimet helpottuvat. Kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksesta on käytävä ilmi kunkin yhtiömiehen asema kommandiittiyhtiössä, eli onko hän vastuunalainen vai äänetön yhtiömies. Kommandiittiyhtiöllä tulee olla toiminimi, jossa täytyy olla sana kommandiittiyhtiö tai sen yleisesti tunnettu lyhenne, Ky.

Nopeaa apua lakiasioihin.