Mikä on kommandiittiyhtiön äänetön yhtiömies rooliltaan?

Äänetön yhtiömies on velvollinen sijoittamaan yhtiöön pääomapanoksen, jolle kertyy vuotuinen korko. Hän vastaa yhtiön velvoitteista ainoastaan tällä pääomapanoksella, ei siis omalla omaisuudellaan. Panos on sijoitettava rahana, työpanos ei riitä. Rahapanoksen alarajaa ei ole määrätty, mutta sillä on oltava yhtiön toiminnan kannalta merkitystä. Äänetön yhtiömies saa osuutensa yhtiön voitosta yhtiösopimuksessa sovitulla tavalla. Nettovarallisuudeksi katsotaan sijoitettu pääomapanos ja sen mukaisesti tulo jaetaan pääomatuloon ja ansiotuloon. Tilintarkastus on tehtävä. Äänettömällä yhtiömiehellä ei ole oikeutta osallistua päätöksentekoon yhtiössä, eikä hän muutenkaan osallistu yhtiön asioiden hoitoon.

Nopeaa apua lakiasioihin.