Millainen osakeyhtiö on yhtiömuotona?

Osakeyhtiö on itsenäinen yhtiö. Osakkaiden henkilökohtainen omaisuus on erillään yhtiön varoista ja veloista. Osakkeenomistajat omistavat yhtiön osakkeet, eivät yhtiön varallisuutta. Sen omistaa yksin yhtiö. Osakkaat eivät siis ole vastuussa osakeyhtiön veloista. Joskus pankit edellyttävät kuitenkin osakkailta sitoutumista vastuuseen takauksilla ja panttauksilla. Osakeyhtiön asioita hoitaa hallitus.

Osakeyhtiöitä on kahdenlaisia: julkisia ja yksityisiä. Yksityisen osakeyhtiön pääoma on oltava vähintään 2500 euroa. Sen osakkeilla ei voida käydä kauppaa julkisilla arvopaperimarkkinoilla. Yksityisen osakeyhtiön tulee kuitenkin julkistaa tilinpäätöksensä lähettämällä se kaupparekisteriin. Yksityisen osakeyhtiön lyhenne on oy. Julkisia osakeyhtiöitä ovat ne, joiden osakkeita tarjotaan yleisölle ja joiden osakkeilla saa käydä kauppaa julkisilla arvopaperimarkkinoilla. Julkisen osakeyhtiön pääoma on oltava vähintään 80 000 euroa. Julkisella osakeyhtiöllä tulee aina olla toimitusjohtaja. Sen tulee julkistaa osavuosi- ja vuosikatsaukset. Julkinen osakeyhtiö lyhennetään oyj.

Nopeaa apua lakiasioihin.