Käyttöoikeuden myöntävä yritys (=franchise-antaja) järjestää yleensä aloittelevalle franchise-yritykselle (=franchise-ottajalle) alkukoulutuksen. Sen velvollisuutena on sopimuksen mukaisesti opettaa aloittavalle yritykselle yritystoiminnassa tarvittavat perustaidot.

Antaja-yritys avustaa yleensä muutoinkin yrityksen alulle panossa: koulutuksen ohella se voi avustaa liiketoiminnan käynnistämisessä, tilojen hankinnassa ja rahoitusneuvonnassa. Se voi avustaa markkinoinnissa ja tarjota teknistä tukea. Jo se, että aloittava yritys saa käytettäväkseen tunnetun brändin, on yritykselle suuri apu: sen tuotteet tai palvelut ovat jo entuudestaan tunnettuja.

Toiminnan jatkuessa antaja-yritys voi avustaa ketjun jäseniä esimerkiksi yhteisillä markkinointitoimenpiteillä ja kokemuksia vaihtamalla.

Nopeaa apua lakiasioihin.