Franchise oikeuden myöntänyt johtaa ketjua ja valvoo ketjuyritysten toimintaa. Se valvoo, kontrolloi ja ohjaa jatkuvasti franchising-ottajien liiketoimintaa.

Vastaavasti oikeuden saanut franchise-ottaja sitoutuu noudattamaan annettuja toimintaohjeita ja suuntaviivoja, joita ketjuyritykset yhdessä ovat noudattaneet ja joita niiden jatkossakin tulee noudattaa. Ottaja-yritys sitoutuu täyttämään franchising-antajan tuotteille ja palveluille asettamat laatuvaatimukset. Se ei siis ole niin vapaata mitä perinteinen yrittäjyys. Ottaja-yritys sitoutuu pitäytymään konseptissa määritellyssä liiketoimintamallissa. Sen on toimittava ketjun yhteisten pelisääntöjen mukaan ja sen on tehtävä yhteistyötä muiden ketjun yrittäjien kanssa.

Nopeaa apua lakiasioihin.