Franchise-antaja johtaa yritysketjua ja sen tekemät päätökset sitovat ja vaikuttavat yleensä kaikkiin ketjun yrityksiin. Franchise-yrittäjällä on velvollisuus toimia franchise-antajan valvonnan alaisena. Franchise-yrittäjällä ei siis ole perinteisessä yrittämisessä ominaista yrittäjän vapautta. Franchise-yrittäjä on sidottu toteuttamaan ketjun yhteistä liikeideaa ja toimintamallia. Hänellä ei yleensä ole vapautta päättää, mistä hankkii tuotteidensa raaka-aineet tai valmiit tuotteet. Ketjuyrityksillä on myös velvollisuus toimia markkinoilla samalla tavoin, joten omaa innovatiivisuutta tai omia liikeideoita ei yleensä pääse toteuttamaan.

Kritiikin kohteena on myös ollut franchise-antajan suuri vaikutusvalta yksittäisen ketjuyrityksen toimintaan. Franchise-antajan johtaessa yritysketjua sillä on valta päättää esimerkiksi siitä, sijoitetaanko samalle alueelle useampia saman ketjun yrityksiä. Se voi siis asettaa samalle alueelle kaksi saman ketjuyrityksen yksikköä. Käytännössä tämä voi tarkoittaa sitä, että saman ketjun yritykset joutuvat keskenään kilpailevaan asemaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.