Franchising on keino harjoittaa yrittämistä ja liiketoimintaa. Siinä kaksi erillistä, itsenäistä yritystä tekee yhteistyötä keskenään. Itsenäinen yrittäjä hankkii toiselta itsenäiseltä yrittäjältä oikeuden harjoittaa liiketoimintaa jo tunnettua tavaramerkkiä tai menetelmää hyväksikäyttäen. Tuon oikeuden saa sovittua maksua vastaan. Oikeus on yleensä määräaikainen ja voimassa tietyllä alueella.

Franchising yrittäjyys mahdollistaa siis yrityksen perustamisen jo valmiiksi luodulla liikeidealla, testatulla liiketoimintamallilla ja jo ennestään tunnetun ketjun jäsenenä. Vastineeksi tästä oikeudesta yrittäjä suorittaa oikeuden myöntäneelle yritykselle korvausta. Korvaus voi olla esimerkiksi vuosittainen maksu tai prosentuaalinen osuus myynnistä tai voitosta. Korvaus voi olla myös näiden yhdistelmä.

Franchising-toimintaa harjoitetaan useilla eri toimialoilla. Tunnettuja franchise-yrityksiä ovat muun muassa Gigantti, Subway ja McDonald’s.

Nopeaa apua lakiasioihin.