Vakiosopimus

Ankara tai yllättävä ehto ja informaatiovelvollisuus ›

Mikä on ankara ja yllättävä ehto? Sopimusoikeudellisena lähtökohtana pidetään, että  sellaiset sopimuksen ankarat ja yllättävät ehdot, joista vastapuoli ei ole ollut tietoinen, eivät tule sitoviksi. Edellytyksenä, että sellaiset ehdot voisivat tulla sitoviksi, tulee niistä erityisesti huomauttaa. Mitä ankarampi tai yllättävämpi ehto on, sitä enemmän vaaditaan huomiota ehdon laatijalta. Ei ole mahdotonta, että ehto tulee voimaan mutta kyseinen Lue lisää ›

Agreed documents -vakiosopimukset ›

Suurin osa nykypäivänä solmituista sopimuksista ovat vakiosopimuksia. Yksittäinen kuluttaja ei usein huomaakaan solmineensa useita (vakio)sopimuksia päivän aikana. Esimerkkeinä voidaan mainita linja-autolipun ostaminen ja uuden kännykkäliittymän avaaminen. Vakiosopimus on laadittu etukäteen ja sitä käytetään sellaisenaan tai ainakin joitakin sen standardiehtoja useissa oikeussuhteissa. Yleensä vakiosopimukset ovat toisen osapuolen yksin laatimia. Tämä saattaa johtaa siihen, ettei sopimuksessa ole Lue lisää ›

Vakiosopimus: Vakiosopimuksen erityisongelmat ›

Mikä on vakiosopimus ja mitä erityisongelmia siihen liittyy? Suurin osa nykypäivänä solmituista sopimuksista ovat vakiosopimuksia. Yksittäinen kuluttaja ei usein huomaakaan solmineensa useita (vakio)sopimuksia päivän aikana. Esimerkkeinä voidaan mainita linja-autolipun ostaminen ja uuden kännykkäliittymän avaaminen. Vakiosopimus on laadittu etukäteen ja sitä käytetään sellaisenaan tai ainakin joitakin sen standardiehtoja useissa oikeussuhteissa. Yleensä vakiosopimukset ovat toisen osapuolen yksin Lue lisää ›

Vakioehto: Yksilöllinen ehto ennen vakioehtoa ›

Yksilöllinen ehto ohittaa vakioehdon Sopimusta solmittaessa saatetaan sopia suullisesti tai kirjallisesti jotain, joka on ristiriidassa jonkin vakioehdon kanssa. Tällaisessa tilanteessa on etusija yksilöllisesti sovitulla ehdolla. Ristiriita tapauksessa yksilöllinen ehto siis syrjäyttää vakioehdon.

Vakioehto: Liityntä-ongelma sopimuksessa ›

Tulevatko vakioehdot aina sopimuksen osaksi? Osapuolten välisellä sopimuksella ja vakioehdoilla täytyy olla riittävän vahva liityntä, jotta vakioehdot tulisivat sopimuksen osaksi. Tällaista nk. liityntä-ongelmaa ei ole silloin, kun vakioehdot ovat fyysisesti samassa sopimuslomakkeessa kuin sopimuksen yksilöllisesti (esim. sopimusosapuolen nimi, yhteystiedot jne.) täytettävä osiokin on. Jos taas vakioehdot ovat sopimusdokumentista erillinen kokoelmansa, saattaa ongelmia esiintyä. Tällaisessa tilanteessa Lue lisää ›

Sopimusneuvottelujen keskeyttäminen: Korvausvastuu keskeyttämisestä ›

Voiko sopimusneuvottelut keskeyttänyt osapuoli joutua korvausvastuuseen? Peruslähtökohtana on, että sopimusneuvottelut voidaan keskeyttää ilman korvausvastuuta. Joissakin tilanteissa kuitenkin neuvottelut keskeyttänyt osapuoli saattaa joutua korvaamaan vastapuolelle valmisteluista aiheutuneita kuluja. Tilanne voi olla tällainen esimerkiksi silloin, kun sopimusosapuoli on antanut tarjoamastaan sopimussuorituksesta vääriä tai harhaanjohtavia tietoja. Muunkinlainen epäasiallinen menettely sopimusta valmisteltaessa saattaa johtaa vahingonkorvausvastuun realisoitumiseen. Oikeustieteilijöiden parissa on Lue lisää ›

Sitomaton vakioehto: Yllättävät ja ankarat ehdot ›

Ehto voi olla sitomaton, jos se katsotaan yllättäväksi ja ankaraksi? Yllättävien ja ankarien ehtojen sitomattomuuden periaatteella pyritään suojaamaan vastapuolen normaaliodotusta. Se asettaa kyseisten ehtojen sitovuudelle lisäedellytyksen vakioehtojen laatijan tiedonantovelvollisuuden muodossa. Jos nimittäin vastapuoli ei ole tuntenut ehtoa, on hänelle pitänyt erityisesti huomauttaa siitä. Nämä korjaavat periaatteet lieventävät vakioehtojen ehdotonta sitovuutta. Vakioehtojen sitovuutta on kuitenkin arvioitava Lue lisää ›