Ehto voi olla sitomaton, jos se katsotaan yllättäväksi ja ankaraksi?

Yllättävien ja ankarien ehtojen sitomattomuuden periaatteella pyritään suojaamaan vastapuolen normaaliodotusta. Se asettaa kyseisten ehtojen sitovuudelle lisäedellytyksen vakioehtojen laatijan tiedonantovelvollisuuden muodossa. Jos nimittäin vastapuoli ei ole tuntenut ehtoa, on hänelle pitänyt erityisesti huomauttaa siitä. Nämä korjaavat periaatteet lieventävät vakioehtojen ehdotonta sitovuutta.

Vakioehtojen sitovuutta on kuitenkin arvioitava aina tapauskohtaisesti. Arviointiin vaikuttavat ainakin sopimuksen sisältö ja se, kuka on sopimuksen vastapuolena. Mitä tasapainoisempi sopimuksen sisältö on, sitä todennäköisemmin ehdot tulevat osapuolta sitoviksi. Myös vastapuolen asiantuntevuus ja muutkin resurssit vaikuttavat arviointiin. Asiantunteva elinkeinonharjoittaja tulee sidotuksi vakioehtoihin helpommin kuin asiaan perehtymätön kuluttaja. Lisäksi ehdon yllättävyyteen vaikuttaa usein se, mikä tietyllä toimialalla on yleisenä käytäntönä.

Nopeaa apua lakiasioihin.