Mikä on epäselvyyssääntö?

Epäselvyyssääntö on oikeuskäytännössä käytetty sopimuksen tulkinnan apuväline, joka soveltuu erityisesti toisen osapuolen laatimien vakiosopimusten tulkintaan. Epäselvyyssäännön mukaisesti epäselvää/tulkinnanvaraista sopimusehtoa tulkitaan laatijansa vahingoksi. Tausta-ajatuksena on, että se joka ehdon laatii, kantakoon myös riskin sen tulkinnasta. Tämä asettaa vakioehtojen käyttäjälle erityisiä huolellisuusvaatimuksia ehtoja laadittaessa.

Nopeaa apua lakiasioihin.