Mitä oikeudellista merkitystä on vastauksella, joka sisällöltään poikkeaa tarjouksesta?

Vastaus, joka poikkeaa sisällöltään tarjouksesta eli siihen on esimerkiksi tehty lisäys tai rajoitus, katsotaan kieltäväksi vastaukseksi, johon liittyy uusi tarjous. Vastauksen antaja onkin nyt tarjouksen antajan asemassa ja sidottu tarjoukseensa. Tarjouksen sisällöstä edellä mainitusti poikkeava vastaus saa kuitenkin suoraan sopimussidonnaisuuden aikaan, jos vastauksen antaja on pitänyt vastausta tarjousta vastaavana ja tarjouksen antajan on pitänyt tämä ymmärtää.

Nopeaa apua lakiasioihin.