Sopimuksen syntyminen tarjous-vastaus – mekanismin kautta?

Oikeustoimilaissa säädetyllä tarjous-vastaus – mekanismilla on merkitystä esimerkiksi silloin kun osapuolten välillä vallitsee epäselvyyttä siitä, onko sitovaa sopimusta ylipäänsä syntynyt. Tarjous sitoo tarjouksen antajaa tietyn ajan. Sitova sopimus osapuolten välille syntyy sen sijaan vasta silloin, kun tarjouksen saaja antaa siihen ehdottoman hyväksyvän vastauksen. Jotta sitova sopimus syntyisi, vastauksen on oltava tarjouksen sisältöä vastaava sekä myös oikea-aikainen.

Nopeaa apua lakiasioihin.