Miten tuotevastuuriskejä voi hallita?

Kun elinkeinonharjoittaja epäilee, että hänen valmistamansa tai markkinoimansa tuotteet saattavat aiheuttaa toisille vahinkoa, niin hänen tulisi olla hyvin kiinnostunut tuotevastuuriskinsä suunnittelusta ja hallinnasta.

Tuotevastuuriskien hallinta voidaan toteuttaa seuraavien keinojen avulla: riskien poistaminen, riskien siirtäminen ja riskien pienentäminen. Lisäksi on mahdollista, että riskit pidetään tietoisesti omalla vastuulla. Usein riskien poistaminen ei ole täysin mahdollista, vaan on turvauduttava muihin keinoihin. Tuotevastuuriskien siirtäminen esim. sopimuksilla on hyvä tapa jakaa riskiä. Tuotteen valmistaja, markkinoijat ja muut kumppanit voivat tällöin saada jokainen oman riskinsietokykynsä alittavan vastuun.

Nopeaa apua lakiasioihin.