Mitä tuotevastuuriskejä USA:n markkinoilla on?

Yhdysvaltojen markkinoiden keskeinen riskitekijä tuotevastuukysymyksissä on takuuajatteluun liittyvä taipumus katsoa melkein kaikki markkinointilausumat nimenomaisena takuuna vastuuperusteeksi. Oikean tuoteinformaation antaminen on siten markkinoinnissa olennaisen tärkeää. Hiljaisen takuun rajoittamiseksi tulisi taas tuotteen käyttöohjeet ja varoitukset laatia hyvin täsmällisesti, kattavasti ja selkeästi. Amerikkalaisessa oikeuskulttuurissa vedotaan helposti mitättömän pieniin virheisiin tai laiminlyönteihin, joten tuotevastuun välttämiseksi yrityksen on todella nähtävä vaivaa tuotevastuuriskien arvioimiseen.

Suurimmat riskitekijät amerikkalaisessa tuotevastuussa sisältyvät USA:n oikeusjärjestelmän tarjoamiin oikeussuojakeinoihin. Siellä tuomittavien vahingonkorvausten taso on hyvin korkea verrattuna eurooppalaiseen korvauskäytäntöön. Lisäksi ns. long arm –statuutin nojalla amerikkalaisia tuotevastuuta koskevia normeja voidaan soveltaa kaikkiin ulkomaisiin valmistajiin, jos noita tuotteita markkinoidaan USA:ssa. Eurooppalaisten yritysten olisi hyvä käyttää amerikkalaista lakimiestä suunnitellessaan tuotteensa lanseeraamista USA:n markkinoille.

Yhdysvaltain tuomioistuimet ulottavat varsin helposti toimivaltansa myös USA:n ulkopuolisiin tuotteen valmistajiin. Suomessa tavaran maahantuojaa pidetään yleensä tuotevastuusta vastuunalaisena. Vahingonkorvausvaatimus osoitetaan usein maahantuojalle. USA:ssa tavaran ulkomainen valmistaja haastetaan usein vastaamaan tuotteen aiheuttamista vahingoista. Tästä syystä etenkin suomalaisten valmistajien on selvitettävä tuotevastuukysymyksensä hyvin huolellisesti ennen USA:n markkinoille menoa.

Nopeaa apua lakiasioihin.