Onko onko yritykselläsi tuotevastuuvakuutus?

Yritysten tuotevastuuriskien hallinnassa keskeistä on vakuuttaminen tuotevastuun kohdentumisen varalle. Näin varmistetaan vahinkoa kärsineen mahdollisuus saada hyvitystä ja estetään liian raskaan korvausvastuun aktualisoitumista vastuusubjektille. Lisäksi vakuutusmaksut saadaan näin kanavoitua osittain myös tuotteiden käyttäjien kannettaviksi. Tuotevahinkojen perusteella vaadittavien korvausten määrän kasvun seurauksena tuotevastuuvakuutusten hinnat ovat kasvaneet viimevuosina rajusti. Yrittäjän täytyy aina selvittää tarkoin omat tuotevastuuta koskevat kysymyksensä. Kaikki vakuutusyhtiöt eivät myönnä riittävän kattavia vakuutuksia tuotevastuuvahinkojen varalle. Riittävän vakuutusturvan olemassaolon arviointi ja siitä koituvat seuraukset jäävät kuitenkin aina yrittäjän omille harteille.

Nopeaa apua lakiasioihin.