Suostumus henkilötietojen käsittelyyn tarvitaan aina, kun henkilötietoja kerätään ja halutaan luovuttaa eteenpäin esim. suoramarkkinointitarkoituksessa.

Suostumus henkilötietojen käsittelyyn

Henkilötietolain 8 §:n mukaan henkilötietoja saa käsitellä rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella. Suostumuksella tarkoitetaan kaikenlaista vapaaehtoista, yksilöityä, tietoista tahdonilmaisua, jolla rekisteröity hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn.

Suostumuksen pitää siis olla ensinnäkin vapaaehtoista. Nettipalveluissa, etenkin ilmaisissa palveluissa, koko palvelun ansaintalogiikka voi perustua siihen, että käyttäjät antavat itsestään henkilötietoja ja lisäksi antavat suostumuksensa henkilötietojen luovuttamiseen edelleen. Silloin, kun käyttäjät tekevät tämän vapaaehtoisesti, se on sen osalta laillista. Toiseksi suostumuksen pitää olla yksilöityä ja tahdonilmaisun tulee olla tietoinen. Suostumuksen antamista ei siis vastaa se, että henkilölle varataan mahdollisuus kieltää henkilötietojensa käsittely. Henkilötietojen käsittely ei siis saa olla ”oletusasetuksena” vaan oletus on se, ettei henkilötietojan käsitellä ja vasta vapaaehtoisella, yksilöidyllä ja tietoisella tahdonilmaisulla tämä asetelma muuttuu.

Myös sähköisessä ympäristössä, nettipalveluissa, henkilön tulee itse aktiivisesti toimia suostumuksen antamiseksi esimerkiksi niin, että hän rastittaa asiaa koskevan valintaruudun.

Nopeaa apua lakiasioihin.