Törkeä vammantuottamus

Mikäli vammantuottamuksessa ruumiinvamma tai sairaus aiheutetaan törkeällä huolimattomuudella ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi vammantuottamukseksi. Törkeästä vammantuottamuksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Vaaran aiheuttaminen

Mikäli henkilö joko tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella aiheuttaa toiselle vakavan hengen tai terveyden vaaran, katsotaan hänen syyllistyneen vaaran aiheuttamiseen. Vaaran aiheuttamisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Vammantuottamus

Mikäli henkilö huolimattomuudellaan aiheuttaa toiselle ruumiinvamman tai sairauden, joka ei ole vähäinen, katsotaan teko vammantuottamukseksi. Vammantuottamuksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.

Metsästysrikos

Mikäli henkilö joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta oikeudettomasti metsästää käyttäen laissa kiellettyä pyyntivälinettä tai pyyntimenetelmää taikka metsästää vastoin laissa säädettyä moottorikäyttöisen kulkuneuvon käytön rajoitusta; taikka, metsästää vastoin lain tai sen… Lue lisää »

Rikos: Välillinen rikoksen tekeminen

Rikoksen tekijänä tuomitaan niin ikään se, joka on tehnyt tahallisen rikoksen käyttäen välikappaleena toista henkilöä, jota ei voida rangaista siitä rikoksesta syyntakeettomuuden tai tahallisuuden puuttumisen vuoksi, taikka muusta rikosoikeudellisen vastuun… Lue lisää »