Luvaton käyttö

Mikäli henkilö luvattomasti käyttää toisen irtainta omaisuutta taikka kiinteää konetta tai laitetta, katsotaan teko luvattomaksi käytöksi. Luvattomana käyttönä ei kuitenkaan pidetä suojaamattoman langattoman tietoverkkoyhteyden kautta muodostetun internet-yhteyden käyttämistä. Teon kohteena… Lue lisää »