Mikäli henkilö luvattomasti käyttää toisen irtainta omaisuutta taikka kiinteää konetta tai laitetta, katsotaan teko luvattomaksi käytöksi. Luvattomana käyttönä ei kuitenkaan pidetä suojaamattoman langattoman tietoverkkoyhteyden kautta muodostetun internet-yhteyden käyttämistä.

Teon kohteena on siis toisen henkilön omaisuutta. Luvattomaan käyttöön voi syyllistyä riippumatta siitä, onko omaisuus tekohetkellä tekijän vai toisen henkilön hallussa. Toisen hallinnassa olevan maan luvaton käyttö voi kuitenkin tulla rangaistavaksi hallinnan loukkauksena.

Lisäksi tunnusmerkistö edellyttää omaisuuden käyttämistä. Luvattoman käytön ja varkauden keskeinen ero onkin se, että luvattomassa käytössä tarkoitus ei ole ollut ottaa omaisuutta itselleen. Käytännössä rajanveto voi olla hankalaa sellaisissa tilanteissa, joissa luvaton käyttö on jatkunut pitkään eikä omaisuutta ole palautettu.

Luvaton käyttö on muutenkin lähellä varkauden ja kavalluksen tunnusmerkistöä. Jos tekoon soveltuu varkautta tai kavallusta koskeva tunnusmerkistö, tekijä tuomitaan luvattoman käytön sijaan näistä rikoksista.

Myös teon yritys on rangaistava. Luvattomasta käytöstä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi.


Lue lisää moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 13.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.