Mikäli henkilö luvattomasti käyttää toisen irtainta omaisuutta taikka kiinteää konetta tai laitetta, katsotaan teko luvattomaksi käytöksi. Luvattomasta käytöstä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi. Teon yritys on rangaistava.

Nopeaa apua lakiasioihin.