Mikäli henkilö ottaa luvattomasti käyttöönsä toisen moottorikäyttöisen kulkuneuvon, katsotaan hänen syyllistyvän moottorikulkuneuvon käyttövarkauteen. Moottorikulkuneuvon käyttövarkautta sovelletaan kaikkiin moottoriajoneuvoihin tai muihin moottorikulkuneuvoihin.

Rikokseen syyllistyminen edellyttää, että moottorikulkuneuvo on luvattomasti otettu käyttöön. Tunnusmerkistö edellyttää siis luvatonta käyttöönottoa.

Käyttöönottoa koskeva edellytys erottaa säännöksen luvattomasta käytöstä. Toisaalta myös moottorikulkuneuvon luvaton käyttö voi tulla rangaistavaksi luvattomana käyttönä, mikäli käyttöönotto ei ole ollut luvaton. Tapauksessa KKO 2006:86 A oli käyttänyt autoa tietoisena siitä, että se oli otettu luvattomasti käyttöön. A:n ei kuitenkaan näytetty itse ottaneen luvatta autoa käyttöönsä, ja hänet tuomittiin moottorikulkuneuvon käyttövarkauden sijaan luvattomasta käytöstä.

syyteoikeus ja rangaistus

Joissain tilanteissa virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista. Näin on silloin, kun rikoksentekijä asuu yhteistaloudessa asianomistajan kanssa ja rikoksen kohteena on tässä yhteistaloudessa oleva omaisuus; rikoksen kohteena on rikoksentekijän puolison, sisaruksen tai suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa olevan sukulaisen omaisuus; tai rikoksentekijä on kuolinpesän osakas ja rikoksen kohteena on pesän omaisuus.

Moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi kuusi kuukautta. Myös teon yritys on rangaistava.


Lue lisää luvattomasta käytöstä ja hallinnan loukkauksesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 13.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.