Julkisten hankintojen sääntely pääpiirteissään

Julkisten hankintojen sääntely perustuu kansallisessa lainsäädännössä hankintalakiin. Laissa on määritetty kansalliset euromääräiset kynnysarvot sille, millaista menettelyä hankinnassa on käytettävä. Karkeasti kuvio on seuraava; mitä pienempi hankinta, sitä kevyempi hankintamenettely ja… Lue lisää »

Hankinnan kohde julkisessa hankinnassa

Hankinnan kohde on julkisista hankinnoista puhuttaessa se tavara tai palvelu, jonka hankkimiseksi kilpailutus tehdään. Ensinnäkin kohde on määriteltävä tarjouspyynnössä. Kohde on määriteltävä jo tässä vaiheessa niin tarkoin, että tarjoajat voivat antaa… Lue lisää »