Hankinnan kohde on julkisista hankinnoista puhuttaessa se tavara tai palvelu, jonka hankkimiseksi kilpailutus tehdään. Ensinnäkin kohde on määriteltävä tarjouspyynnössä. Kohde on määriteltävä jo tässä vaiheessa niin tarkoin, että tarjoajat voivat antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankinnan kohde ja sen tekninen määrittely

Hankinnan kohteen sisältöä koskevat tekniset määritelmät on ilmettävä hankintailmoituksesta ja tarjouspyynnöstä. Tekniset määritelmät laaditaan viittaamalla suomalaiseen tai muuhun standardiin, tekniseen hyväksyntään. Määriteltävä on myös mm. hankinnan kohteen suorituskyvyn ominaisuudet ja toiminnalliset vaatimukset.

Eritelmissä ei kuitenkaan saa mainita tiettyä valmistajaa tai tiettyä alkuperää olevia tavaroita. Kunta ei voi esim. asettaa koulujen urheiluvälinetilauksen tekniseksi määrittelyksi tuotteiden kotimaisuutta. Teknisessä eritelmässä ei myöskään saa viitata tavaramerkkiin, patenttiin, tuotetyyppiin, alkuperään, erityiseen menetelmään tai tuotantoon siten, että viittaus suosii tai syrjii tiettyjä tarjoajia tai tavaroita.

Hankinnan kohde ei saa jäädä epäselväksi potentiaalisille tarjoajille, koska tarjoajien tulee tarjouspyynnön perusteella pystyä laatimaan vertailukelpoinen tarjous.


Lue lisää avoimesta ja rajoitetusta menettelystä julkisessa hankinnassa.

Lähde §: laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista


Suomen Juristit Oy
16.12.2016
(Päivitetty 19.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.