Yleisiä määritelmiä virkarikoksiin liittyen

Rikoslaissa on määritelty, mitä virkamiehellä, julkista luottamustehtävää hoitavalla henkilöllä ja julkista valtaa käyttävällä henkilöllä tarkoitetaan, kun niihin viitataan virkarikossäännöksessä. Useimmissa säännöksissä rikokseen tekijänä toimii virkamies. Virkamiestä koskevia säännöksiä sovelletaan lisäksi… Lue lisää »